Tieteelliset verkkolehdet


Suomen Antropologi

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia

AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia on avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan teemajulkaisuja. Niiden artikkelit ovat käyneet läpi vastaavan vertaisarvioinnin kuin AFinLAn vuosikirjassa julkaistavat artikkelit.

AFinLA-e on 29.2.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus). Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin kokoomateoksiin sekä niihin sisältyviin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin; ne on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.ISSN 1798-7822

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Agricultural and Food Science

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Alue ja Ympäristö

Alue ja Ympäristö on yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia referee-artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1971 alkaen, ensimmäiset 20 vuotta Aluesuunnittelu-nimisenä ja vuodesta 1991 lähtien nykyisellä nimellään. Alue ja Ympäristö on suomenkielinen, mutta julkaisee myön muun kielisiä suomalaiseen tieteelliseen keskusteluun kiinnittyviä tekstejä harkinnanvaraisesti. Lehti on osa Kielipankkia ja edistää näin tutkimuksessa uudistuvan käsitteistön kautta myös suomen kielen kehitystä (etsi A&Y-tietokannasta).

Alue ja Ympäristö -lehdessä ilmestyvät artikkelit julkaistaan verkossa täysin avoimesti.

Tarjoa käsikirjoitusta julkaistavaksi, ks. ohjeet  http://ojs.tsv.fi/index.php/aluejaymparisto/about/submissions#authorGuidelines

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita

Auraica on kerran vuodessa ilmestyvä tieteellinen verkkolehti, jossa julkaistaan oppihistoriallisia lähinnnä Turun Akatemian aikaan ja H. G. Porthaniin liittyviä tutkimuksia. Julkaisija Porthan-Seura ry.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Diakonian tutkimus

Diakonian tutkimus -aikakauskirja on tieteellinen referee-aikakauskirja, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Entomologica Fennica

Entomologica Fennica is a journal publishing original research reports and reviews on all aspects of insects and other terrestrial arthropods in the Palaearctic region.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Fennia

FENNIA is an international peer-review journal dedicated to all fields of geography. It publishes papers of high scholarly merit in two categories: Original Papers and Review Articles.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Finnish Journal of eHealth and eWelfare

Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW), terveys- ja sosiaalialan sähköisen tiedonhallinnan erikoislehti

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Finnish Yearbook of Population Research

is a peer reviewed, open access journal published by the Population Research Institute of the Family Federation of Finland (Väestöliitto) in collaboration with with The Finnish Demographic Society and The Institute of Migration. The Yearbook, published since 1946, deals with a wide range of global demographic issues as well as current population trends in Finland, Scandinavia, the Baltic countries, and other parts of Europe. Updated population data on Finland and bibliography of Finnish population research are also regularly included in the journal.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.

HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations OJS-sidor fr.o.m. årgång 79 (1994). Nya årgångar publiceras med ett års fördröjning.

Utgivare: Historiska föreningen r.f.

Föreningens hemsida: http://www.historiskaforeningen.fi/

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1981 alkaen. Avoimeen verkkojulkaisemiseen lehti siirtyi vuoden 2008 alusta.

ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)
ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Iskos

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan sähköisessä muodossa vuoden kuluttua ilmestymisestä.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Journal of Military Studies

Journal of Military Studies (JMS) is an international peer-reviewed multidiscipline publication of selected Military Sciences. 

Publishers:
Finnish National Defense University
Finnish Society of Military Sciences

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

JÄLKI ∴ Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen journaali

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu

Lähikuva on elokuvan ja mediakulttuurin tutkimukseen keskittynyt tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee Lähikuva-yhdistys.

Lähikuva-lehden tavoitteena on edistää elokuvatutkimuksen ohella monitieteistä keskustelua ja mielipiteenvaihtoa audiovisuaalisesta kulttuurista sekä tuoda esiin erilaisia metodeja ja näkökulmia.

Lähikuva on avoin foorumi keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle. Lehti sisältää artikkeleita, kirja-arvioita, keskustelupalstan sekä katsauksia erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Lähikuva ottaa vastaan artikkeleita ja katsauksia kaikilta audiovisuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskustelusta kiinnostuneilta. Lähikuva noudattaa tieteellisten aikakauslehtien referee-käytäntöä.

Lähikuvan numerot 1987-2015: http://www.lahikuva.org/aiemmat-numerot/

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Nordic journal of surveying and real estate research

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

Puhe ja kieli

PUHE JA KIELI -LEHDEN LUKIJAKYSELY LÖYTYY OSOITTEESTA http://survey.protsv.fi/index.php/347339  
Voit vastata kyselyyn sunnuntaihin 8.1.2017 asti.


PÄÄTOIMITTAJA: Soile Loukusa

TOIMITTAJAT:  Lea Nieminen, Leila Kääntä ja Tommi Nieminen

TOIMITUSSIHTEERI: Anna-Kaisa Tolonen

Puheen ja kielen tutkimuksen referee-käytänteinen aikakauslehti, PUHE JA KIELI / TAL OCH SPRÅK, julkaisee tutkimusta kielen, puheen, äänen, viestinnän ja vuorovaikutuksen aloilta. Lehti julkaisee pääasiassa tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja, väitöslektioita ja Puraistaan kieltä -kolumnia. Samalla se toimii Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen tiedotuslehtenä.

Puhe ja kieli ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi.

Puhe ja kieli -lehden numerot julkaistaan paperilehden lisäksi OJS-järjestelmässä, josta lehden artikkelit, kolumnit ja kirja-arviot ovat  vapaasti ladattavissa.

***

Uudet artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimituksen sähköpostiin: toimitus (at) puhejakieli.fi. Ks. tarkemmat ohjeet kirjoittajalle tästä.

Kirja-arviot lähetetään osoitteeseen: leila.a.kaanta (at) jyu.fi

Kolumnit lähetetään osoitteeseen: tommi.nieminen (at) uef.fi

Lektiot lähetetään osoitteeseen: lea.s.m.nieminen (at) jyu.fi

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Science & Technology Studies

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Signum

Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.

Signum is a journal published by the Finnish Research Library Association 6 times in a year.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on monitieteinen, vertaisarviointia käyttävä kotimainen foorumi yhteiskunnallisesti virittyneelle terveystutkimukselle. Se julkaisee empiirisiä, teoreettisia ja metodisia alkuperäisartikkeleita, tieteellisiä katsauksia ja tutkijapuheenvuoroja sekä muita kirjoituksia suomen ja ruotsin kielellä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.


Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti on 18.8.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus). Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin; ne on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Studia Celtica Fennica

Suomen keltologisen seuran vuosikirja

Årsbok för Finlands keltologiska sällskap

Yearbook of the Finnish Society for Celtic Studies

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Studia Orientalia Electronica

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti

SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.

Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.

SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tekstien lähetys lehteen

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Temenos

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Sivun ylätunnisteen logo

Tiede ja ase

Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Tieteessä tapahtuu

Foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille ja keskustelulle. Julkaisija Tieteellisten seurain valtuuskunta

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Turun Historiallinen Arkisto

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy

Virittäjä 2/2016

Virittäjä

Virittäjä on suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös alaa koskevia esseitä, katsauksia, havaintoja ja kirja-arvosteluja sekä keskustelupuheenvuoroja. Virittäjä on perustettu vuonna 1897, ja se ilmestyy neljästi vuodessa.

Lehti on vapaasti luettavissa 12 kuukauden kuluttua numeron julkaisemisesta (numerosta 1/2002 alkaen). Jäsentilaajat voivat rekisteröityä verkkolehden lukijoiksi, jolloin lehden sisältö on avoinna heti ilmestymisestä alkaen. Rekisteröitymisessä käytetään Virittäjän omaa sähköistä lomaketta, ks. tilaukset.

Lehti käyttää OJS-julkaisujärjestelmää, mutta osa aineistosta on edelleen vanhoilla verkkosivuilla osoitteessa http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/.

Virittäjä on vuoden 2015 alusta ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus).

Ajankohtaista: Virittäjän kirjoituskilpailu 2016

Näytä julkaisu | Uusin numero | Rekisteröidy